Nejbližší akce:

Přihlášky a příspěvky

IMG_5499

Příspěvky do vodáckého kroužku:

členské příspěvky lze zaplatit bezhotovostně buď ročně ve výši Kč 1.800,- do 10.10. 2019 nebo pololetně a to ve výši 900 kč, do 11.10.2019 na 1.pololetí a do 7.2. 2020 na 2. pololetí. Běžný účet Klubu vedeného u ČSOB je:  257076289/0300 (uvést jméno vkladatele).

Přihláška do vodáckého kroužku (formulář)

Přihláška 2019-2020

Strojírenská výroba Hradec Králové

Cvok

Gina