Nejbližší akce:

Přihlášky a příspěvky

IMG_5499

Příspěvky do vodáckého kroužku:

členské příspěvky lze zaplatit bezhotovostně buď ročně ve výši Kč 1.800,- do 13.10. 2022 nebo pololetně a to ve výši 900,- Kč, do 13. 10.2022 na 1.pololetí a do 9.2. 2023 na 2. pololetí. Běžný účet našeho spolku vedeného u ČSOB je:  257076289/0300 (uvést jméno dítěte).

Přihláška do vodáckého kroužku (formulář)

Přihláška 2022-2023

Strojírenská výroba Hradec Králové

Cvok

Gina