Nejbližší akce:

Přihlášky a příspěvky

IMG_5499

Příspěvky do vodáckého kroužku:

členské příspěvky lze zaplatit bezhotovostně buď ročně ve výši Kč 1.800,- do 15.10. 2020 nebo pololetně a to ve výši 900 kč, do 15. 10.2020 na 1.pololetí a do 7.2. 2021 na 2. pololetí. Běžný účet našeho spolku vedeného u ČSOB je:  257076289/0300 (uvést jméno vkladatele).

Přihláška do vodáckého kroužku (formulář)

Přihláška 2020-2021

Strojírenská výroba Hradec Králové

Cvok

Gina