Nejbližší akce:

Letní vodácký tábor: 19.7. – 2.8. 2024 – informace

     Cílem 14-ti letního vodáckého putovního tábora bude splout polskou řeku – Pilica.  Čeká nás splutí řeky v krásné přírodě v délce cca 120 km. Děti budou během splouvání řeky spát ve vlastních stanech, pojedou na otevřených lodích s osobními věcmi a vybavením pro kempování v přírodě, Budou si vařit jídlo na ohni, chodit pro vodu, do lesa na dřevo, na nákup potravin atd. V průběhu celého tábora jsou pro děti připraveny různé táborové hry, sportovně vědomostní soutěže. Během tábora budou děti chodit na pěší výlety, navštíví řadu historických a přírodních památek v okolí řeky.

     Tábor je zaměřen na praktické využívání dovedností týkající se chování v přírodě a podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci mezi dětí. Cílem tábora je také podpořit návyky zdravého životního stylu a pohybové aktivity dětí.

     Na letní tábor bude potřeba dětem zabalit všechny věci do lodního pytle (jsme schopni zajistit pro ty, kteří ještě lodní pytel nemají jeho pořízení). Dále budou mít děti s sebou malý baťůžek na záda, ve kterém budou mít děti jídlo a pití na Pátek-večeři. Opět připomínám dětem nechte doma mobily, naušnice, řetízky, počítačové hry, hodinky atd., za tyto věci na táboře neručíme při ztrátě či poškození. Po dojetí na místo zahájení letního tábora pošleme rodičům hromadnou sms. Následně děti budou moci posílat pohledy domů či babičkám. V polovině tábora opět pošleme hromadnou sms. Dětem na tábor stačí kapesné ve výši 250,-  Kč popř. v polské měně cca 40 zl. Výměnu peněz v případě zájmu zabezpečíme. 

  • Cena letního tábora:  5.650,- Kč  zahrnuje dopravu, ubytování, stravování, pitný režim, program, vybavení, spotřebu, odborný a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Cena pobytu nezahrnuje cestovní pojištění dítěte. Doporučujeme rodičům uzavřít dětem cestovní pojištění do zahraničí bez příplatku za rizikový sport po celou dobu letního tábora na dobu od 19.7. do 2.8. 2022. 
  • Číslo účtu, na které se platí letní tábor je 257076289/0300.
  • Do variabilního symbolu uveďte rodné číslo dítěte. Pokud budou moci rodičové čerpat příspěvek od zaměstnavatele, potřebujeme od nich co nejdříve údaje o zaměstnavateli, kam poslat fakturu atd. Na tábor je možné čerpat příspěvek od zdravotní pojišťovny.
  • Seznam věcí na letní tábor:Seznam-věcí-na-letní-tábor-1
  • Potvrzení o bezinfekčnosti: BEZINFEKCNOST
  • Přihláška na letní tábor: prihlaska tabor 2023

Letní aktivity

Hradec Králové

Strojírenská výroba Hradec Králové

Cvok

Gina