Nejbližší akce:

Letní tábor: 26.7. – 9.8. 2019

 Cílem 14-ti letního putovního vodáckého tábora je splout na lodích polskou řeku Philica. Je to nádherně čistá proudicí řeka. Čeká nás splutí řeky v krásné přírodě v délce cca 100 km. Děti budou během splouvání řeky spát ve vlastních stanech, pojedou na otevřených lodích s osobními věcmi a vybavením pro kempování v přírodě, Budou si vařit jídlo na ohni, chodit pro vodu, do lesa na dřevo, na nákup potravin atd. V průběhu celého tábora jsou pro děti připraveny různé táborové hry, sportovně vědomostní soutěže. Během tábora budou děti chodit na pěší výlety, navštíví řadu historických a přírodních památek v okolí řeky. Tábor je také zaměřen na praktické využívání dovedností týkající se chování v přírodě a chování dětí k sobě navzájem. Na letní tábor bude potřeba dětem zabalit všechny věci do lodního pytle (jsme schopni zajistit pro ty, kteří ještě lodní pytel nemají jeho prodej). Dále budou mít děti s sebou malý baťůžek na záda, ve kterém budou mít děti jídlo a pití na 1. den tábora. Opět připomínám dětem nechte doma mobily, naušnice, řetízky, počítačové hry, hodinky atd., za tyto věci na táboře neručíme při ztrátě či poškození. Po dojetí na místo zahájení letního tábora pošleme rodičům hromadnou sms. Následně děti budou moci posílat pohledy domů či babičkám. V polovině tábora opět pošleme hromadnou sms. Dětem na tábor stačí kapesné ve výši 300,-  Kč popř. v polské měně 30 zl. Jsme schopni zabezpečit výměnu peněz. 

  • Cena letního tábora: 3.850,- Kč..“
  • Číslo účtu, na které se platí letní tábor je 257076289/0300.
  • Do variabilního symbolu uveďte rodné číslo dítěte. Pokud budou moci rodičové čerpat příspěvek z FKSP na letní tábor od zaměstnavatele, potřebujeme od nich co nejdříve údaje o zaměstnavateli, kam poslat fakturu atd.
  • Seznam věcí na letní tábor: ZDE
  • Potvrzení o bezinfekčnosti: ZDE
  • Přihláška na letní tábor: ZDE
  • Organizační pokyny k letnímu táboru: Doporučuji rodičům děti cestovní pojištění do zahraničí na letní tábor na dobu od 26.7 do 9.8. 2019.