Nejbližší akce:

Kde a kdy se scházíme?

Schůzky na loděnici
Na loděnici Domu dětí a mládeže v Malšovicích probíhají pravidelně schůzky každý čtvrtek v měsících září – říjen 2020 a v měsícich březen – červen 2021 v době od 15.30 hod do 18.00 hod. S sebou je nutné nosit kompletní věci na převlečení na vodu včetně bot do vody – ne žádné „žabky“.

Schůzky v aquaparku
V plaveckém bazénu (aquaparku) na Eliščině nábřeží probíhají schůzky ve čtvrtek v měsících listopad – březen v době od 16.30 hod do 17.50 hod. Rozpis schůzek v aquaparku bude vždy včas vyvěšen na stránkách. Sraz dětí bude vždy v 16.15 hod ve vstupní hale aquaparku. Schůzka v aquaparku bude probíhat do 17.45 hod. Rodičové si mohou přijít pro děti okolo 17.50 hod do vstupní haly. S sebou plavky, ručník, popř. plavecké brýle. Je nutné, aby děti měli svoje čipové hodinky, které jim na místě „nabijeme“ na zaplacení vstupného. Doporučuji, aby děti na poslední chvíli nejedli před bazénem (párek v rohlíku koupený v bufetu apod.)!

Schůzky v tělocvičně
V období listopad – březen navštěvujeme tělocvičnu v areálu Základní umělecké školy Střezina (Luční 838). Schůzky ve čtvrtek v měsících listopad – březen probíhají v době od 16.10 hod do 17.45 hod. Rozpis schůzek v tělocvičně bude vždy včas vyvěšen na stránkách. Sraz je v 16:00 hod před vchodem do tělocvičny z Luční ulice. Rodičové si mohou pro děti přijít okolo 17.50 hod před vchod do tělocvičny. S sebou: věci do tělocvičny včetně obuci, pití.

Obecné sdělení
V případě, že dítě se nebude moci zůčastnit čtvrteční schůzky, je nutné dítě omluvit (sms, emailem) a bude-li bezprostředně po čtvrteční schůzce naplánová víkendové akce, tak Vás žádáme současně v sms, emailu sdělit, zda se dítě víkendové akce (ne)zúčastní (z důvodu zajištění společné dopravy, ubytování a jídla atd.)

Strojírenská výroba Hradec Králové

Cvok

Gina