Nejbližší akce:

Přihlášky a příspěvky

IMG_5499

Příspěvky do zájmového kroužku:

příspěvky lze zaplatit buď ročně ve výši Kč 1.800,- do 5.10. 2017 nebo pololetně a to ve výši 900 kč, do 5.10.2017 na 1.pololetí a do 7.2. 2018 na 2. pololetí a to na účet Klubu vedeného u ČSOB č.ú. 257076289/0300 (uvést jméno vkladatele).

Přihláška do vodáckého kroužku (formulář)

Přihláška 2017-2018
 

Strojírenská výroba Hradec Králové

Cvok